Brona 5 polowa

Brona polowa przeznaczona jest do spulchniania i wyrównywania ziemi pod siew. Brona zębata jest użytkowana w następujących czynności uprawowych i pielęgnacyjnych:

  • do przemieszania nawozów z ziemią,
  • do przykrywania wysianych nasion,
  • do rozbijania i kruszenia brył ziemi,
  • do niszczenia chwastów
  • brona zębowa ciężka ząb ph 20
  • liczba bron 5
  • składane ręcznie lub hydraulicznie (2 siłowniki)
  • wykonane z profilu 100x100x5 mm
  • nowe wzmocnione zawiasy i otwory na bolce.
  • możliwość założenia włóki przedniej (grzebienia), spulchniaczy śladów i wałków strunowych.