Brona 4 polowa

Brona polowa przeznaczona jest do spulchniania i wyrównywania ziemi pod siew. Brona zębata jest użytkowana w następujących czynności uprawowych i pielęgnacyjnych:

  • do przemieszania nawozów z ziemią,
  • do przykrywania wysianych nasion,
  • do rozbijania i kruszenia brył ziemi,
  • do niszczenia chwastów
  • liczba bron 4
  • brony wykonane są z profila 80x80x5 oraz z płaskownika 50×10
  • podłużne dziury w płaskownikach pozwalają zapobiegać obracaniu się zębów, dodatkowo skręcane są nakrętkami samokontrującymi.
  • brona zębowa lekka ząb ph 14 lub średnia ząb ph 16