Brony lekkie

Brona polowa przeznaczona jest do spulchniania i wyrównywania ziemi pod siew. Brona zębata jest użytkowana w następujących czynności uprawowych i pielęgnacyjnych:

  • do przemieszania nawozów z ziemią,
  • do przykrywania wysianych nasion,
  • do rozbijania i kruszenia brył ziemi,
  • do niszczenia chwastów
  • brona zębowa lekka
  • liczba bron 5
  • wykonane z profilu 100x100x5 mm
  • nowe wzmocnione zawiasy i otwory na bolce.